www.autogasmusil.cz >> Vialle >> Vialle provoz

Vialle provoz

V souladu s instrukcemi výrobce / dovozce vozidla musíte s Vaším novým vozem ujet určitý počet kilometrů na benzín. Během této doby neužívejte LPG systém. Jestliže výrobce nebo dovozce neurčí počet kilometrů ujetých na benzín, Vialle doporučuje ujet nejméně 2000 km na benzín. (Pro zcela nové vozy zakoupené s LPG).

Spotřeba paliva

Protože LPG má nižší energetickou hodnotu na litr než benzín, spotřeba paliva bude na LPG až o 10-20% vyšší než srovnatelná spotřeba paliva na benzín.

Výkon

Vaše vozidlo je vybaveno systémem který vstřikuje LPG do motoru v kapalné formě. Tento systém je rovnocenný benzinovému a užívá co nejlepším možným způsobem elektroniku vozidla. Při jízdě na LPG je výkon Vašeho vozidla rovnocenný jako při jízdě na benzin.

Pojištění

Doporučujeme Vám informovat pojišťovnu, že máte ve vozidle namontováno LPG a zjistit zda pojistka pokrývá i LPG systém.

Provozování LPi systému
Kliknutím na fotku ji zvětšíte.

Počátek užívání LPi ve voze
LPi vždy startuje na benzin. Tento systém zajišťuje že motor poběží krátký čas po startu na benzín. Doba pro přepnutí může být delší , pokud je zvoleno LPG pak během této doby bliká modrá kontrolka. Tato metoda ochraňuje benzinové čerpadlo před chodem na sucho a benzinové vstřiky před zalepením nečistotami. Je to nejlepší možná ochrana pro zajištění toho aby celý benzinový systém fungoval správně. Brzy potom je provedeno automatické přepnutí na LPG a modrá LED indikující chod na LPG zůstane trvale svítit.

Přepínání paliv
Můžete přepínat z jednoho paliva na druhé zmáčknutím ovládacího tlačítka. Když vozidlo jede na LPG svítí kontrolka modře, pokud jedete na benzin svítí červená.
Když přepnete z benzínu na LPG , kontrolka bude krátký čas blikat. To znamená že přepnutí je zahájeno ale Vaše vozidlo ještě jede na benzín . Potom když se kontrolka rozsvítí nepřerušovaným modrým světlem proběhlo přepnutí na LPG.

Indikace chyb
LED které indikují stav paliva mohou také sloužit jako ukazatel případné závady. Když Led bliká mezi červenou a modrou nebo když jedna LED zůstává pomalu blikat, kontaktujte svého dealera. ( viz také " Co dělat v případě poruchy").

Ukazatel stavu paliva
Zde je zobrazováno kolik paliva zbývá v LPG nádrži. Tento ukazatel může být kombinován s přepínačem nebo to může být samostatná řada LED. Ukazatel stavu paliva ukazuje stav paliva v nádrži v procentech čistého objemu nádrže (to je MAXIMÁLNĚ 80% celkového objemu nádrže).
Ukazatel obsahuje 5 modrých LED. Když je LPG nádrž plná svítí 5 modrých LED . Když je LPG spotřebováváno modré led postupně pohasínají. Každá LED reprezentuje 20% čistého objemu nádrže. Když zhasne poslední modrá LED rozsvítí se červená indikující že Vám zbývá posledních 20% paliva v nádrži.

Poznámka: Hodnoty jsou orientační.
Ukazatel paliva v nádrži ukazuje procenta z čistého objemu LPG nádrže. Čistý objem je cca 75% celkového objemu nádrže.
-LED 4 = 100-80 % (čistého objemu)
-LED 3 = 80-60 %
-LED 2 = 60-40 %
-LED 1 = 40-20%
-LED 0 = 20-0% (rezerva)

Minimální rezerva benzínu

Protože LPi systém vždy startuje na benzín mělo by v benzinové nádrži být alespoň 20 litrů paliva. To je třeba pro zajištění toho aby benzinové čerpadlo neběželo nasucho což vede k jeho mechanickému poškození. Protože Vaše vozidlo vždy běží nějaký čas na benzín není třeba přepínat po nějaké době do benzinového režimu po nějakém určitém počtu ujetých kilometrů. Benzinové starty vedou podle druhu provozu k průměrné spotřebě cca 1 l benzínu na 200 km.

Jízda bez LPG

Nedoporučujeme zcela vyjíždět nádrž LPG. Jestliže se přesto stane že se nádrž zcela vyprázdní a vy natankujete může se stát že bezpečnostní ventil průtoku paliva uzavře palivo a nedovolí přepnout na LPG. Pokud se to stane vozidlo nebude možno přepnout na LPG. Doporučení pro takovou situaci je nechat vozidlo chvíli stát v klidu nebo pokračovat na benzín a zkusit přepnout po 10-20 km. Vozidlo by mělo jít opět normálně přepnout a nadále fungovat bez jakýchkoliv problémů.

Plnění LPG
Kliknutím na fotku ji zvětšíte.

Pokud budete tankovat LPG poprvé, zeptejte se obsluhy nebo dealera na postup . Postupujte podle instrukcí na čerpacím stojanu a opatrně. Vaše vozidlo je vybaveno automatickým uzavíracím ventilem který přeruší tankování po dosažení hranice maximálního plnění a zastaví ukazatel čerpadla.
Poznámka - platí v zahraničí, v ČR je u čerpacích stanic obsluha a manipulace je zpravidla nepovolaným osobám zakázána. Pokud se ukazatel zastaví nebo výrazně zpomalí ukončete tankování aby jste předešli poškození plnícího ventilu a čerpadla LPG.

Tankování v zahraničí

Pokud budete tankovat v zahraničí budete potřebovat speciální tankovací adaptér. Váš partner Subaru by měl být schopen Vám poskytnout správný adaptér.

Údržba a servis

Držte se předepsaných hodnot určených výrobcem vozidla. Jediný další úkon je kontrola těsnosti LPG soustavy. V případě že zjistíte netěsnost přepněte na benzín a kontaktujte svého dealera.

Co dělat v případě poruchy

V případě že na Vašem vozidle zjistíte poruchu, nejprve přepněte vozidlo na benzin a zkontrolujte jestli porucha nadále trvá. Nepokoušejte se opravovat vozidlo osobně. Vždy kontaktujte vašeho dealera. Má znalosti , zkušenosti a vybavení k vyhledání a opravě poruchy na vašem vozidle. Nedávejte své vozidlo k opravě LPG nevyškolené osobě . Raději vždy vyhledejte servis vašho dealera. Popisujte vždy závady tak přesně jak je to možné , můžete tím zabránit dlouhému čekání na opravu vozidla.
LPi může být vypnut vyjmutím 4 hlavních pojistek. Jsou umístěny poblíž baterie.
Další detailní informace k našemu LPG Programu naleznete i pod: www.vialle.cz.

AUTOGASMUSIL, Pod Vlekem 33, 56401 Dlouhoňovice, Žamberk okr. Ústí nad Orlicí, tel: +420 777 651 203, e-mail: info@lpgmusil.cz
Copyright © 2012 AUTO GAS MUSIL, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront