www.autogasmusil.cz >> Vialle >> Vialle popis funkce

Vialle popis funkce

Popis funkce inovační hybridní technologie pohonu Vialle LPi na zkapalněný plyn (LPG)

Systém LPG, který používáme v našem Programu LPG (montáže LPG, přestavbz LPG, revize LPG) se nazývá "vícebodové vstřikovaní kapalného LPG" nebo zkráceně LPi.

V tomto systému vstřikování není LPG dodáváno do motoru v plynném stavu, ale je vstřikováno do sacího potrubí v kapalné podobě. To až neuvěřitelně zlepšuje vlastnosti LPG zařízení. Automobily s LPi se mohou srovnávat s benzinovými vozidly, není zde žádný znatelný rozdíl ve výkonu, řídících postupech a emisích výfukových plynů. Problém zpětných zášlehů je také minulostí. Vialle vyvinulo tuto revoluční techniku a je také jediným výrobcem.

LPi systém nám dává výhodu pro pozdější vývoj v systémech ovládání motoru, jak současných tak budoucích.

LPG technologie Vialle: Lpg, montáž lpg, přestavby lpg, autogas, revize lpg

Způsob funkce zařízení na LPG se podobá benzinovému vstřikovacímu zařízení

Zkapalněný plyn pro pohon automobilů (nazývaný také tekutý plyn nebo LPG), je samostatnými přívody přiváděn pod tlakem přímo před sací ventily jednotlivých válců. Vstřikovací množství plynu řídí mikroprocesor a zajišťuje příznivé spalování v motoru s nízkým obsahem škodlivin. Zařízení LPi se snaží v co největší míře využívat řídící jednotku motoru. Snímá tedy dobu vstřiku a té přiřazuje dobu vstřiku LPG. Pro výpočet korekcí bohatosti zatížení a předstihu je zde benzinová jednotka a je tedy výhodné nechat ji nadále pracovat a řídit. Aby mohlo zařízení LPi pracovat korektně musí vstřikovat kapalinu. Vzhledem k tomu, že za normálních podmínek by docházelo v oblastech motoru ke zplynování, je v nádrži umístěné čerpadlo, které zajišťuje potřebné zvýšení tlaku a cirkulaci LPG.

Od čerpadla do motorového prostoru vedou vysokotlaké hadice - narozdíl od ostatních zařízení naše LPi nepoužívá měděné trubky. Tyto vysokotlaké hadice totiž lépe izolují protékající plyn od okolních zdrojů tepla a kladou též menší odpor protékající kapalině. Jsou dostatečně pevné aby vydržely tlak do 3 MPa. Mezi nádrží a vstřiky je rozvodný blok, který obsahuje regulátor tlaku, snímač tlaku a uzavírací ventil. Udržuje tlak ve vstřikovačích a v případě potřeby uzavírá LPG vedení. Odtud je LPG vedeno ke vtřikům LPG a nespotřebovaná část se přes rozvodný blok zpětným vedením vrací do nádrže.

Vozidla, speciálně přizpůsobené k provozu na zkapalněný plyn a vybavené zařízením Vialle Vám zaručují optimální využití ekonomických a ekologických výhod.

AUTOGASMUSIL, Pod Vlekem 33, 56401 Dlouhoňovice, Žamberk okr. Ústí nad Orlicí, tel: +420 777 651 203, e-mail: info@lpgmusil.cz
Copyright © 2012 AUTO GAS MUSIL, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront