www.autogasmusil.cz >> Vialle >> Vialle bezpečnost

Vialle bezpečnost

S bezpečností ve výhodě.

Náš Program LPG je přezkoušen a v oblasti bezpečnosti v ničem nezaostává za benzínem poháněnými osobními automobily.

Bezpečnostní prvky při přestavbě automobilů na LPG

Tlaková nádrž
Je vyrobena z oceli, sváry jsou provedeny kvalitní technologií. Nádrž je zkoušena tlakovou zkouškou na tlak 67 bar. (tlak při čerpání LPG je 10 bar.

Upevnění tlakové nádrže
Ve vozidle je z bezpečnostních důvodů zkoušeno nárazovou zkouškou EHK č. 32 a dynamickou zkouškou.

Víceúčelový ventil
Omezuje naplnění nádrže na 80%, je vybaven tlakovou a tepelnou pojistkou, která při zvýšení tlaku odpouští plyn mimo prostor vozidla. Funkčnost se zkouší "Bon fire" testem.

Plynotěsná schránka
Společně s odvětrávacím potrubím, odvádí případný uniklý plyn mimo prostor vozidla. Důležité je upevnění a zajištění hadice odvětrávacího potrubí sponami a použití průchodek.
I německé společnosti ADAC a Öko-Test prověřovali bezpečnost vozidel s pohonem na zkapalněný plyn a potvrdili:
"Z praxe, ale i z těch zemí, kde je schváleno relativně mnoho automobilů s pohonem na zkapalněný plyn neexistují žádné důkazy, svědčící o tom, že u těchto vozidel existuje zvýšené bezpečnostní riziko. Nárazové a požární testy ukazují, že automobily s pohonem na zkapalněný plyn jsou stejně bezpečné, jako srovnatelná benzínová vozidla." (Zdroj:www.adac.de Heslo: Autogas)
"Automobily s pohonem na zkapalněný plyn jsou bezpečné. O tom se lze denně přesvědčit v zemích jako Itálie, kde jezdí přinejmenším více než milion osobních aut s pohonem na zkapalněný plyn a nebylo možno prokázat žádné zvýšené nebezpečí požáru nebo exploze. (Zdroj: Öko-Test, sešit 10/03)

AUTOGASMUSIL, Pod Vlekem 33, 56401 Dlouhoňovice, Žamberk okr. Ústí nad Orlicí, tel: +420 777 651 203, e-mail: info@lpgmusil.cz
Copyright © 2012 AUTO GAS MUSIL, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront