www.autogasmusil.cz >> Přestavby LPG >> Výběr typu LPG >> Vstřikování kapalného LPG

Vstřikování kapalného LPG

Palivo - zkapalněný plyn pro pohon automobilů

Jako LPG byly původně označovány zkapalněné ropné plyny C2 - C5 (Liquefied Petroleum Gases), v současné době je tak označována směs propan-butan získaná jejich zpracováním. Zkapalněné ropné plyny lze získat ze dvou zdrojů a to ze zemního plynu (zhruba 60 % celkové bilance LPG) a z ropných rafinerií, z primárního i sekundárního zpracování ropy (zhruba 40 % celkové bilance LPG). Kondenzát oddělený ze zemního plynu má podobné složení a vlastnosti jako frakce C2 až C6 vydestilovaná v ropných rafineriích z primárního nebo sekundárního zpracování ropy. Zpracovávat obě tyto suroviny jako směs je velmi výhodné. Ropné rafinerie mají o nákup kondenzátu ze zemního plynu rostoucí zájem. Potenciál ropného LPG je limitován světovými zásobami ropy. Naopak se ale předpokládá zvýšení produkce LPG ze zemního plynu v souvislosti s jeho očekávaným rostoucím využitím. S tím související zvýšení těžby zemního plynu a jeho lepší zpracování by mělo zvýšit dostupnost LPG, což by mělo vést i k následnému mírnému zvýšení jeho využití jako pohonné hmoty v dopravě, kde je adekvátní alternativou benzinu nebo naftě.
Kapalný plyn samotný je běžně používán téměř v každé domácnosti, např. v jednorázových zapalovačích nebo kempinkových vařičích. Dokonce i olympijský oheň již léta svítí díky LPG.

Co je LPG?

  • LPG je směsí kapalných plynů.
  • LPG, který zkapalňuje pod nízkým tlakem cca. 8 bar, se skládá z uhlovodíků propanu a butan a jejich směsí.
  • LPG se vyznačuje vysokou koncentrací energie.
  • LPG se vyznačuje vysokou antidetonační stálostí.
  • Požadavky na LPG jsou v rámci Evropy stanoveny v DIN EN 589 a umožňují tak bezproblémové mezinárodní použití.
AUTOGASMUSIL, Pod Vlekem 33, 56401 Dlouhoňovice, Žamberk okr. Ústí nad Orlicí, tel: +420 777 651 203, e-mail: info@lpgmusil.cz
Copyright © 2012 AUTO GAS MUSIL, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront