Otázky k jízdní praxi

Co se stane, když je nádrž zkapalněného plynu náhle prázdná?

Spínač provozu na zkapalněný plyn na přístrojové desce udává ve čtyřech intervalech (modrá LED-dioda) množství zkapalněného plynu v nádrži. Rozsvítí-li se poslední modrá LED-dioda zbývá v nádrži ještě cca. 5 litrů, takže musí být provedeno dočerpání.
Při prázdné nádrži zkapalněného plynu přepne vozidlo během jízdy automaticky na benzinový provoz.
Bivalentní princip vozidla, vybaveného inovační hybridní technologií pohonu na zkapalněný plyn LPG Programu zaručuje, že vozidlo může jet v režimu pohonu jak na LPG, tak benzin.
Stiskem tlačítka lze dokonce během jízdy měnit mezi provozem na LPG a benzin.Rezerva benzinu je tak jako tak nutná, protože vozidlo startuje v benzinovém provozu a teprve potom eventuelně opět přepne na provoz v režimu pohonu na LPG.

Kde naleznu v ČR čerpací stanice LPG?

Najít čerpací stanici nebude žádný problém. V ČR existuje velmi kvalitní infrastruktura čerpacích stanic LPG, jedna z vůbec nejhustších v Evropě, s dojezdovou vzdáleností nepřesahující 100 km. V roce 1995 jich bylo 75 a nyní téměř 800. Jsou i u některých řetězců čerpacích stanic (Benzina, JET, Shell, Euro Oil aj.).
Většinu ze stanic můžete nalézt i na stránkách Klubu LPG.

Kde a jak načerpám zkapalněný plyn v zahraničí?

LPG jako palivo je rozšířené téměř po celém světě. V Evropě je Vám k dispozici cca. 19.000 čerpacích stanic s zkapalněným plynem, není možné čerpat jen ve Španělsku, Finsku a na Islandu.
Používají se tři systémy plnění, pro odlišné systémy existují adaptéry k dostání i v ČR.
a) italský systém (kleštinová pistole) - ČR, SR, Itálie, Polsko, Chorvatsko, Slovinsko, Maďarsko a další, převážně čerpání s obsluhou
b) holandský systém (bajonetový závit) - Nizozemí a Velká Británie, samoobslužné čerpání
c) belgický systém (převlečná matice) - Belgie a Německo, samoobslužné čerpání
Ze strany EU a v mnohých sousedních zemích je LPG jako cenově výhodná a z hlediska životního prostředí přínosná alternativa pohonu automobilů výslovně doporučena.
V mezinárodním měřítku kolísají ceny zkapalněného plynu pro pohon automobilů mezi 0,28 EUR a 0,68 EUR za litr.
Mezinárodní označení zkapalněného plynu pro pohon automobilů Autogas:
LPG (Liquified Petroleum Gas)
GPL (Gaz Petroleum Liquide)

A co se stane, když omylem načerpám zemní plyn?

Rozdílné, normované čerpací systémy a plnicí hrdla zamezují záměně.

Smějí vozidla s pohonem na zkapalněný plyn parkovat v podzemních garážích?

Ano, odstavení vozidel, provozovaných se zkapalněným plynem, i v podzemních garážích zásadně přípustné.
Nezávisle na tom však ponechává domovní právo každému majiteli garáží na vůli, kterým vozidlům umožní vjezd.

Platí pro vozidla Subaru LPG Programu v zásadě stejné hodnoty jako pro srovnatelné modely s benzinovým pohonem?

Ne, osobní vozy Subaru s pohonem na LPG se v některých bodech odlišují od hodnot daných za základ v prospektu benzinových modelů:
Pokles emisí CO2 o cca. 10%
Mírné zvýšení výkonu
Zvýšená spotřeba až o cca. 10-20% (v závislosti na vozidle, modelu, způsobu jízdy, hmotnosti a oblasti)
Nepatrné omezení zavazadlového prostoru
U modelů s palubním počítačem nelze realizovat výpočet dosahu a spotřeby paliva, protože počítač není schopen spotřebu zkapalněného plynu pro pohon automobilů při výpočtu zohlednit.
Při dodatečné hmotnosti 40 kg může být mírně ovlivněno chování při brzdění, ovládání a zrychlení a také užitečné zatížení.

AUTOGASMUSIL, Pod Vlekem 33, 56401 Dlouhoňovice, Žamberk okr. Ústí nad Orlicí, tel: +420 777 651 203, e-mail: info@lpgmusil.cz
Copyright © 2012 AUTO GAS MUSIL, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront