www.autogasmusil.cz >> Přestavby LPG >> Srovnání s CNG

Srovnání s CNG

Zemní plyn (CNG) nebo zkapalněný plyn (LPG) pro pohon automobilů?
Porovnejte sami.

Obě alternativy paliva jsou jsou výhodnější a šetrnější k životnímu prostředí než tradiční druhy paliva benzin a nafta.
V přímém srovnání podstatných bodů je však zkapalněný plyn LPG pro pohon automobilů výrazně výhodnější.

Hospodárnost a ekologické dopady

Zkapalněný plyn pro pohon automobilů ve srovnání s benzínem, naftou a zemním plynem v současné době nejvýhodnější alternativou v oblasti pohonných hmot (Zdroj: Tisková informace německého institutu ADAC z 31.10.2006). Zkapalněný plyn disponuje vyšší koncentrací energie než zemní plyn. V přímém srovnání může být proto spotřeba paliva u zemního plynu až 3x tak vysoká a dosah vozidla příslušně menší než u zkapalněného plynu pro pohon automobilů.
CNG je zajímavé medium, je ovšem technologicky složité. Přestavba autobusů vyžaduje statisícové dotace, přestavba osobních vozů na CNG má být dražší o cca. 50 % než přestavba na LPG. Také stavba čerpacích stanic na CNG je technologicky a investičně nesmírně náročná a při této investici se významně zatíží životní prostředí emisemi. Jak při výrobě technologie, tak při její dopravě na místo a výstavbě stanice samé. Do roku 2010 má být současný počet čerpaček na CNG zvýšen z 17 na 100. LPG vyráběné při těžbě zemního plynu nebo při zpracování ropy je ekologicky výhodnější než benzín či nafta. Je to zcela zvládnutá, bezpečná, uživatelsky a ekologicky přátelská technologie.
Nejen zachování, ale další růst počtu vozidel na LPG je významným příspěvkem k plnění směrnice EU o snížení skleníkových plynů v automobilovém průmyslu. Může se jednat o vozidla nová, ale i o přestavby starších vozů. Např. město Vídeň učinilo s programem městských autobusů na LPG zásadní krok ke snížení skleníkových plynů až o 50 %. Dalším ekologickým aspektem je nižší opotřebení motorů používajících LPG a jejich celková menší hlučnost, což má další významné ekologické aspekty (motory vydrží déle, není třeba tolik mazacích olejů).

Čerpání zkapalněného plynu LPG

Síť čerpacích stanic se zkapalněným plynem LPG je v Česku i Evropě rozšířenější:
- Více než 800 čerpacích stanic se zkapalněným plynem ku cca 17 stanicím se zemním plynem CNG v ČR
- Více než 20.000 čerpacích stanic se zkapalněným plynem LPG ku několika stům stanic se zemním plynem CNG v Evropě mimo ČR

Komfort

Zemní plyn vyžaduje kvůli potřebnému provoznímu tlaku 200-250 bar podstatně větší zásobní lahve, které v závislosti na způsobu zabudování v zavazadlovém prostoru mohou silně omezit nabídku místa. Nádrž na zkapalněný plyn (zkapalněný plyn popř. LPG vyžaduje pouze 8-12 bar) zmizí naproti tomu v prohlubni pro rezervní kolo, čímž je místo ušetřeno.

Náklady a montáž a údržba

Montáž zařízení na zemní plyn je z důvodu nutného tlaku v nádrži plynu náročnější (viz. bod o hospodárnosti). Náklady na dodatečné vybavení jsou pro zařízení se zemním plynem výrazně vyšší než u zařízení se zkapalněným plynem, které se tak rychleji amortizuje.

AUTOGASMUSIL, Pod Vlekem 33, 56401 Dlouhoňovice, Žamberk okr. Ústí nad Orlicí, tel: +420 777 651 203, e-mail: info@lpgmusil.cz
Copyright © 2012 AUTO GAS MUSIL, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront