Otázky k hospodárnosti

Komu se vyplatí vybavení zařízením LPG?

Zkapalněný plyn pro pohon automobilů je výhodná alternativa paliva, která současně šetří životní prostředí a vyplatí se každému, kdo chce profitovat z výhodných cen paliva. Dle ADAC je zkapalněný plyn pro pohon automobilů ve srovnání s benzínem, naftou a zemním plynem v současné době nejvýhodnější alternativou v oblasti pohonných hmot (Zdroj: Tisková informace ADAC z 31.10.2006).
Na základě ekologických výhod je zákonně pevně stanovena daň z pohonných hmot, takže se cena za litr pohybuje přibližně u poloviny ceny benzínu.
Pro životní prostředí se vyplácí již od prvního kilometru: Plynové systémy jsou k životnímu prostředí šetrnější než benzínové nebo naftové (Öko-Test 10/03).

V zásadě platí: Čím častěji se s osobním voze jezdí delší trasy (služební cesty, cesty na dovolenou), tím více se hodí vozidlo s pohonem na zkapalněný plyn.

Od kdy se vyplatí náklady, spojené s vybavením zařízením pro pohon LPG?

Na základě nízké ceny paliva za litr zkapalněného plynu pro pohon automobilů lze již při relativně nízkém počtu ročně ujetých kilometrů realizovat krátké doby amortizace. Ty vycházejí kratší i vůči srovnatelným modelům s jinými alternativními koncepcemi.
Průměrné pořizovací vícenáklady Subaru LPG Programu se pohybují momentálně v akční nabídce na 29 750 Kč (včetně montáže a DPH).).

Proč stojí litr LPG asi polovinu ceny benzinu?

Na základě ekologických výhod je pro zkapalněný plyn pro pohon automobilů zákonodárným orgánem pevně předepsána daň z pohonných hmot.
Zatížení ekologickou daní je podstatně nižší než u benzinu nebo nafty.
Cena zkapalněného plynu pro pohon automobilů se ve srovnání s ostatními pohonnými hmotami vyznačuje vysokou stálostí ceny.

Proč jsou ceny za litr LPG rozdílné?

Regionální cenové rozdíly, podmíněné přepravními náklady při relativní cenové stabilitě.
Zde je nutno hledat příčinu v infrastruktuře a struktuře distribuce.
Za rozdíl od globálních ropných koncernů jsou nabízejícími zkapalněného plynu pro pohon automobilů většinou soukromě hospodařící podniky.
Mnoho soukromě hospodařících čerpacích stanic například od provozů realizujících instalaci nabízí zkapalněný plyn pro pohon automobilů za režijní cenu.
Čerpací stanice zkapalněného plynu, cíleně zaměřené na tranzitní dopravu, nabízejí palivo často za předražené ceny.

Jsou se zařízením pro pohon zkapalněným plynem spojeny výhody u daně z motorových vozidel nebo pojištění?

Jak daň z motorového vozidla, tak i zařazení pojištění motorového vozidla zůstávají vybavením na zkapalněný plyn pro pohon automobilů beze změny.
Existují ovšem pojišťovatelé motorových vozidel, kteří pro ekologická vozidla jako vozidla na pohon se zkapalněným plynem poskytují při povinném ručení rabat 10-15%. Srovnání se vyplatí.

Proč vzniká při použití LPG vyšší spotřeba?

Zkapalněný plyn pro pohon automobilů má ve srovnání s obvyklými benzinovými pohonnými hmotami nižší hustotu a tím nižší výslednou energetickou hodnotu, čímž má vozidlo trochu vyšší litrovou spotřebu.
Na základě nižší ceny za litr zkapalněného plynu pro pohon automobilů je však zvýšená spotřeba více než kompenzována.
Ve srovnání s jinými alternativními palivy má zkapalněný plyn pro pohon automobilů vynikající energetické vlastnosti: U zemního plynu vychází zvýšená spotřeba výrazně vyšší, dosah se značně zmenšuje (cca. 250 km u zemního plynu vůči až 500 km u LPG).

AUTOGASMUSIL, Pod Vlekem 33, 56401 Dlouhoňovice, Žamberk okr. Ústí nad Orlicí, tel: +420 777 651 203, e-mail: info@lpgmusil.cz
Copyright © 2012 AUTO GAS MUSIL, Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront